Lub tsev thaiv rau kev nrhiav tshuaj

APIMO lub website duab

Lub tsev thaiv rau kev nrhiav tshuaj

APICMO for Drug Discovery yog ib qho kev ua haujlwm raws huab cua, paub cov tswvyim thiab cov ntaub ntawv los qhia txog kev paub thiab cov kev sib txeeb uas yuav pab tau kev ua kom muaj kev sib tw ua haujlwm.

Lub platform cia cov kws tshawb fawb los tsim cov kev pom tshiab nrog kev pabcuam ntawm kev pom kev ua haujlwm zoo, cov povthawj twvtxiaj thiab cov lus hais ua haujlwm hauv kev tshawb fawb ntawm lub neej.

APICMO for Drug Discovery yuav tuaj yeem txhim kho cov cim npe ntawm cov tshuaj tshiab thiab cov hom phiaj tshuaj tshiab los ntawm kev siv cov ntaub ntawv loj.